Touborggård i Vester Nebel sogn


Touborggård ca. 1909. Knud Chr. Knudsen m. familie. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv

Intro

Hygum Mosevej 4. Matr 7c Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1894 ved udstykning af ca. 47 tdr. l. (bl. a. Touborg-engen) fra Bøgely. Stuehuset er fra 1895.

Grundlæggeren af gården var Knud Christensen Knudsen, en søn af Christen Knudsen fra Bøgely. Han fik 1894 udstykket jorden fra stedfaderens gård og lod bygninger opføre året efter. 1901 blev han gift med Lene Johnsen fra Rousthøje i Grimstrup sogn. De flyttede til Esbjerg 1909.

1909 Kirstine og Anton Jensen Lund. De havde Kølkær Mølle forinden. Anton Lund døde allerede 1918. Enken drev gården videre med børnenes hjælp. 1930 udstykkede hun 30 tdr. l. til en ny ejendom for en søn.

1935 overtog datteren Agnes Lund driften af gården, men da hun senere blev gift med svigerindens bror, Jeppe Knudsen fra Agerbæk, overtog de i stedet hans fødegård.

1936 blev Touborggård i stedet overtaget af Agnes' bror, Helge Lund, som året før var blevet gift med Signe Knudsen fra Agerbæk. De havde efter giftermålet haft en ejendom i Haltrup i forpagtning. Helge og broren Johannes Lund købte i fællesskab 18 tdr. l. ved Nebel sø 1968.

1969 Jørgen Lund, søn af foregående. Han blev året efter gift med Anna Kirstine Aakjær fra Darum. De moderniserede gården og lod ny stald opføre. Jord blev tilkøbt ad flere gange, bl.a. blev resten af fennen ved Nebel sø opkøbt 1969, og 1974 blev 23 tdr. l. fra Johs. Lunds ejendom opkøbt, således gården tilsammen havde lidt over 60 tdr. l. jord. 1991 solgte Jørgen Lund køerne og frasolgte hovedparten af jorden til Hygum Nørregård. Anna Kirstine og Jørgen Lund flyttede til Varde 2009.

2009 Nuværende ejere Hardy Møller og Anja Memhave Nygaard. Anja er fra Vester Nebel.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991