Torvet 4, Rudkøbing


Torvet 4 i Rudkøbing. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Torvet 4 i Rudkøbing. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Intro

På Torvet 4 i Rudkøbings gamle bykerne ligger rådhusbygningen. Den 2 etager høje bygning er tegnet af arkitekt, hofbygmester og kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch og opført i 1843-45. Bygningen er fredet.