Torvet 14


Torvet 14

Intro

Huset med de karakteristiske vinduer på hjørnet af Vester Strandgade har indbygget fødselsattest i gavlen, idet mursten med årstallet 1810 angiver opførelsesåret. Huset blev bygget til pastor J.N. Tilemann og var i en årrække præstebolig. I 1900-tallet var det blandt andet købmandsforretning.

De flotte metalvinduer blev fornyet i 2020. De gamle støbejernsvinduer var tærede af rust, og blev udskiftet med nye i aluminium, men den fine udsmykning for oven kunne reddes og blev genmonteret på de nye vinduer. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/torvet/torvet-14/ Torvet 14 | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]