Torvet 10


Torvet 10
Intro

Gavlen med årstallet 1796 er sidste rest af en firlænget gård, der fortsatte facaderækken hen til Grønnegade, men blev revet ned i 1950-erne. På hjørnet lå værtshuset ”Fatter Skridt” navngivet efter et skilt på hjørnet med teksten ”SKRIDT” – datidens hastighedsbegrænsning for hestevogne og ryttere.

Resten af købmandsgården med ”Fatter SKRIDT” blev nedrevet i slutningen af 1950-erne, da den nuværende høje, tilbagetrukne bygning blev bygget. Det skete i forbindelse med et planlagt gadegennembrud, der ville have krævet, at alle huse på sydsiden af torvet blev revet ned. Det skete heldigvis ikke. Opførelsen af den nye bygning forløb ikke uden protester. På et møde var der en modstander af bygningen, der omtalte den som en rådden tand i Torvets tandrække. Så er det da godt, det kun er en mælketand, svarede arkitekten – bygningen skulle rumme det nye missionshotel… Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/torvet/torvet-10/ Torvet 10 | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''