Torvet

Intro

Torvet var oprindelig en turneringsplads, som først senere har fået funktion af torv.

I 1537 opkøbte Chr. III nogle små huse i den øverste del af Nørregade og frilagde området helt over til Slotsmøllen. Sådan opstod Torvet, som kongen ønskede at benytte som ridebane og turneringsplads. Tre år senere gravede man parallelt med slotsgraven endnu en kanal, der kom til at danne Torvets afslutning mod slottet. Denne grav skulle give vand til Slotsmøllen.

På Torvet står en statue af Chr. IX. Den er udført af billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan, der bl.a. er kendt for Kronborgs Holger Danske statue. Fr. VIII havde været soldat i Nyborg og var meget glad for byen, hvilket formentlig er årsag til, at hele kongefamilien var til stede ved indvielsen af denne statue.