Torvet, Maribo


Torvehandel på Maribo Torv


Torvehandel på Maribo Torv

Intro

Centralt i Maribo ligger det store torv – eller Markedet, som det omtales i byens første vedtægter fra 1488. I dag er torvet delt i to af det gamle rådhus fra 1857.

Oprindeligt var torvet én stor, sammenhængende plads, der strakte sig helt frem til domkirken. I århundreder har torvet udgjort byens nerve. Her fandt handlen sted, og herfra blev byen styret. Lollandspigen På torvet står statuen Lollandspigen, udført af Victor Kvedéris i 1960. Vandstrålerne omkring statuen symboliserer kornet på markerne, som dannede grundlaget for købmændenes handel. Når byens studenter springer ud, er der tradition for dans om statuen. Kaj Munk Digterpræsten Kaj Munk kom i 1898 til verden i Garvergården, hvor Torvet 11-13 nu ligger. Her levede han sine første år indtil forældrenes død. Statuen af Kaj Munk, udført af Henry Luckow-Nielsen i 1964, minder om hans tilknytning til Maribo, som han omtalte som det kønneste sted i verden.

Qvades Gård, Torvet 3 Rundt om torvet ligger en række af byens største købmandsgårde. Bedst bevaret er den fredede Qvades Gård, Torvet 3, opført i 1820. Over hoveddøren ses referencer til handel. Gennem porten er der adgang til det smukke gårdrum, hvor pakhuset fra 1852 ligger. Qvades Gård indgår, med det gamle rådhus på torvet og administrationsbygningen bag pakhuset, i Lolland Kommunes rådhuskompleks.