Torvegade 4 i Varde


Torvegade 4, Varde. Facade. Fotograf Børge Kjær


Torvegade 4, Varde. Facade. Fotograf Kommune Atlas, Varde


Torvegade 4, Varde. Del af facade. Fotograf Preben Palle


Torvegade 4, Varde. Del af facade. Fotograf Preben Palle


Torvegade 4, Varde. Portrummet. Fotograf: Christian de Turah


Torvegade 4, Varde. Frontispicen. Fotograf: Christian de Turah


Torvegade 4, Varde. Porten og portrummet. Fotograf: Christian de Turah

Intro

Huset i Torvegade er bygget i den for Varde meget blomstrende periode omkring 1900. Arkitekturen er hentet fra renæssancens arkitektur, for Danmark vil det sige fra perioden fra ca. 1550 til ca. 1630. Huset er bygget af sagfører Nonboe o. 1890.

Ejere

Hans Lillelund Nonboe, advokat, blev født i 1853 på Djursland og kom til Varde i 1879. Han begyndte at drive advokatvirksomhed og blev hurtigt en fremtrædende borger i byen og et særdeles aktivt medlem af byrådet fra midten af 1880’erne til 1898. Efter at tre af de virksomheder, han var engageret i var gået fallit, forlod han byen i 1899 og slog sig ned i Esbjerg som advokat.

Niels Jensen, advokat, kom i lokalpolitik i 1909 i ligningskommissionen og fra 1917 til 1937 borgmester, den første folkevalgte og den sidste kongevalgte borgmester i Varde.


Torvegade 4
Forhuset er 27 alen langt, 16 alen dybt og 15 alen højt ifølge forsikringsvurderingen. Dvs. ca. 17 x 10 x 9,5 meter.

Bygningen er 2½ etager høj med skifertag, kvaderfuget underetage og en overetage i røde sten med en overflod af gule og hvide ornamenter domineret af vandrette linier i form af murbånd og gesimser, der bindes sammen af pilastre i – tilnærmet – ionisk stil. Midtfor, over to fag, er bygningen let fremspringende.

Over porten er der en balkon over de to midterste fag, og her udgøres de lodrette elementer af tre hermer. Hermer var oprindeligt søjler med en buste af den græske gud Hermes på toppen, men som det ses her, blev de efterhånden meget stiliserede, således af de ikke altid bar Hermes’ buste, men af og til blot var pilastre, der spidsede til forneden. Frontispicen over balkon og port er dekoreret med en stor rocaille, to par søjler med små glober på toppen, to pilastre i ionisk stil og endelig noget, der ligner en lille obelisk øverst oppe.

Frimureren Hans Nonboe synes at have markeret sit tilhørsforhold til ordenen i udsmykningen af sit nye hus. Går man gennem den dekorerede port, kommer man ind i Vardes ubetinget smukkeste portrum. Væggene er bemalede, marmorerede, så de så ud, som om de var beklædt med lys marmor, og dekoreret med ovale felter, der illuderer indlagt rød marmor, samt friser med blomster- og bølgemotiver helt op til stukloftet.


Kilde: Lokalhistoriske Meddelelser. Udgivet af Varde Lokalhistoriske Forening. 2012, nr. 1, side 3-14