Torvegade 4 - Lille Rosenborg


Lille Rosenborg

Intro

Torvegade 4, som også kaldes ”Lille Rosenborg”, er et af Ringkøbings mest iøjnefaldende huse, der markerer sig stærkt i en fantasifuld nyrenæssance, men alligevel falder forbavsende godt ind i helheden. Huset blev opført som bolig for konsul J.P. Laursen i 1904, og er nu ombygget til butik.

Torvegade 4 er et godt eksempel på at en gammel bygning kan være en inspirerende og spændende ramme for en moderne tøjforretning og samtidigt være med til at berige bybilledet. Arkitektonisk hører huset til historicismen, der udsprang af den stigende interesse for historiske stilarter i midten af 1800-tallet, hvor nye byggematerialer som støbejern og cement, gjorde det langt nemmere at efterligne tidligere tiders arkitektur. Ofte blandede man stilarterne, og eftertiden har da også givet perioden den rammende betegnelse "stilforvirringen". "Rosenborgstilen" som Torvegade 4 repræsenterer, er inspireret af nederlandsk renæssance, som kendes fra Christian 4.s bygninger, blandt andre Rosenborg og Frederiksborg Slot. De historicistiske huse har ofte mange detaljer. Husene kan have karnapper, tårne og spir, og murværket er ofte meget varieret med fremspring og tilbagetrukne felter, lige som der kan optræde mønstre i kontrastfarve eller borter opbygget af færdigkøbte elementer. Man har i perioder set ned på de historicistiske bygninger, der ikke altid har de store arkitektoniske kvaliteter, men husene er med til at berige bybilledet med deres fantasifulde detaljer, og i dag vil vi nødigt undvære dem. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/torvegade/torvegade-4/ Torvegade 4 | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''