Torvegade 29 i Faxe


Torvegade 29 ca. 1920


Torvegade 29 ca. 1980


Dørparti i bygningen Torvegade 29, ca. 1930


Torvegade 29 ca. år 2005

Intro

Torvegade 29 i Faxe har huset lidt af hvert gennem tiden. Banken for Faxe og Omegn opførte bygningen i 1898. Det var den første bank i Faxe.

Gården Fredensdal lå oprindelig på stedet. I 1882 blev den udflyttet på den tilhørende mark. Vejen Fredensdalsvej blev anlagt ved denne lejlighed. Senere fik vejen navnet Nygade. Gården blev senere revet ned i forbindelse med udbygning af Faxe Bryggeri og udstykning af området.

Tømrermester Niels Jensen, som boede i nærheden af den nedrevne bondegård, købte grunden. I 1898 solgte han grunden til den nyetablerede bank, som fik navnet Banken for Faxe og Omegn.

I 1916 udvidede banken med en tilbygning. Den blev senere solgt fra og fik husnummeret Torvegade 31.

I 1937 flyttede banken til Vinkældertorvet i en nyopført bygning.

Banken for Faxe og Omegn udlejede i første omgang bygningen til Faxe Sognebibliotek. Faxe Kommune købte i 1942 bygningen. Huset fungerede fortsat som bibliotek indtil 1974, hvor det blev flyttet til Rådhusvej 4 i Faxe.

Herefter tog formanden for Faxe Geologiske og Kulturhistoriske Forening, Valentin Jensen, initiativ til at indrette et museum i bygningen. Der blev opstillet glasmontre til fossiler og geologiske fund fra Faxe Kalkbrud. Samlingen er vokset meget gennem tiden og er ret enestående for området.

I 2008 blev hele den geologiske samling flyttet til det nybyggede geologiske museum, Kanten, på Østervej 2 i Faxe. Det geologiske museum hører under Østsjælland Museum.

I 2010 solgte Faxe Kommune bygningen, Torvegade 29, til Stensbjerg A/S. Bygningen anvendes som tegnestue og kontor.

Her i 2011 ses bygningen stadig med de karakteristiske vinduer og dørparti, som er bevaret. En flot bygning i gadepartiet.


1898 - 1937 Banken for Faxe og Omegn

1937 - 1974 Faxe Sognebibliotek

Ca. 1975 - 1991 Faxe Geologiske Museum

2010 - Stensbjerg A/S, tegnestue