Torvegade 29 - bank, bibliotek og museum


Torvegade 29 ca. 1920


Indgang til biblioteket


Kartotektsreoler på biblioteket


Geologisk Museum


Dørparti i bygningen


Torvegade 29

Intro

Torvegade 29 i Faxe har huset lidt af hvert gennem tiden. Bygningen blev opført af Banken for Faxe og Omegn i 1898 og var den første bank i Faxe. Siden flyttede kommunebiblioteket ind, og derpå Faxes første geologiske museum.

''Fredensdal gård'' Gården Fredensdal lå oprindelig på stedet. I 1882 blev den udflyttet på den tilhørende mark. Vejen Fredensdalsvej blev anlagt ved denne lejlighed. Senere fik vejen navnet Nygade. Gården blev senere revet ned i forbindelse med udbygning af Faxe Bryggeri og udstykning af området. ''Banken for Faxe og Omegn'' Tømrermester Niels Jensen, som boede i nærheden af den nedrevne bondegård, købte grunden. I 1898 solgte han grunden til den nyetablerede bank, som fik navnet Banken for Faxe og Omegn. I 1916 udvidede banken med en tilbygning. Den blev senere solgt fra og fik husnummeret Torvegade 31. I 1937 flyttede banken til Vinkældertorvet i en nyopført bygning. ''Faxe Sognebibliotek'' Banken for Faxe og Omegn udlejede i første omgang bygningen til Faxe Sognebibliotek. Faxe Kommune købte i 1942 bygningen. Her var bibliotek indtil 1974, hvor det blev flyttet til Rådhusvej 4 i Faxe. ''Geologisk Museum'' Herefter tog formanden for Faxe Geologiske og Kulturhistoriske Forening, Valentin Jensen, initiativ til at indrette et museum i bygningen. Der blev opstillet glasmontrer til fossiler og geologiske fund fra Faxe Kalkbrud. Samlingen er vokset meget gennem tiden og er ret enestående for området. I 2008 blev hele den geologiske samling flyttet til det nybyggede geologiske museum, Kanten, på Østervej 2 i Faxe. Det geologiske museum hører under Østsjælland Museum. ''Tegnestue'' I 2010 solgte Faxe Kommune bygningen, Torvegade 29, til Stensbjerg A/S. Bygningen anvendtes som tegnestue og kontor.

1898-1937 Banken for Faxe og Omegn 1937-1974 Faxe Sognebibliotek Ca. 1975-1991 Faxe Geologiske Museum 2010 - Stenbjerg A/S, tegnestue