Torup - Skamby Sogn


Skamby Torupgården. Set fra vejen med gadekæret i forgrunden. Gården står nu i Den Fynske Landsby.

Intro

Torup er nævnt første gang 1349 i formen Thowatorp. Forleddet er afledt af andsnavnet Tovi. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.