Torningvej 16


Taarning Gård, Torningvej. Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Torninggård som den så ud i 1950érne

Intro

Torninggård var en domænegård.

Statsbankerotten i 1913 bragte mange landmænd i vanskeligheder og deres gårde endte på auktion.

Det skete også for Taarninggaard. Gården blev købt af Bertel Hansen fra Als for 3.600 rigsdaler kontant.

Bertel Hansen var senere en af medstifterne af Skamlingsbankeselskabet.
Sviger sønnen solgte ca. 1880 til tyskeren Gustav Raben fra Åbenrå, hvis søn fik ejedommen i 1894 forpagtet ud til Christian Schwerdtfeger.

Raben solgte i 1900 Taarninggaard til den preussiske stat for 250.000 mk og flytted til Hamborg.
Christian Schwerdtfeger og han søn Hans havde forpagtninge frem til 1947.

I 1940´erne udstykkes til 13 husmandsbrug, og resten sælges til Harald Sandahl.
Hovedbygningen er fra ca.1837,avlsbygningerne er nyere.

Kilder: De Sønderjyske domænegårde
Udgivet af institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland.


I 1940 blev der udstykket 8 husmand brug og i 1947 3 stk. hver på i 8 ha. Efterfølgende blev gården solgt til Harald Sandahl, som i 1973 overdrog gården til sin søn Peter Sandahl som er den nuværende ejer