Tornemark Centralskole


Skolebygningen set fra Hovedgaden


Gymnastiksalen set fra Ørebjergvej


Den tidligere forskole i Kvislemark, Hindholmvej 46. (Privat beboelse)

Intro

Skolen, der blev opført trods verdenskrig og materialemangel. Adresse: Hovedgaden 40, Tornemark, 4262 Sandved

Tornemark Centralskole er opført i 1943 af den daværende Kvislemark-Fyrendal Kommune. Samtidig opførtes to nye forskoler i henholdsvis Kvislemark og Skafterup. I forskolerne gik elever fra 1. og 2. klasse. I centralskolen gik elever fra 3. til 7. klasse. Skolerne blev projekteret af arkitektfirmaet Knudsen Pedersen, Slagelse. Byggeomkostninger for alle tre skoler var 363.000 kr. Med disse skolers ibrugtagen blev de gamle skoler i Kvislemark, Tornemark og Skafterup nedlagt. I 1971 blev forskolerne nedlagt, og der blev opført en pavillon til 1. og 2. klasse ved centralskolen. De nedlagte forskoler blev solgt til privat beboelse. I 1977 blev centralskolen nedlagt og eleverne overført til Førslev Centralskole. Pavillonen blev flyttet med til Førslev.


Centralskolen fungerede i en årrække som lokalt mødested. I tagetagen blev indrettet en lille teatersal til det lokale amatørteater ”FIF-scenen”. Omkring 2000 blev skolen solgt, og den blev indrettet til privat specialskole.