Tornehøjgård


Tornehøjgård, Sønderbyvej 8, St. Darum. Foto: John Pavia


Sønderbyvej 8. Set fra sydøst.

Intro

Sønderbyvej 8, matr. nr. 23 A m.fl. I publikationen "Bevaringsværdige huse i St. Darum" er stuehuset dateret til 1852, men ifølge plade som har siddet på østgavlen skulle det rigtige årstal være 1832.

Ejere / beboere efter 1688 (og lidt før)
År Navn på fæstere / ejere Kilder / Anmærkninger
1554 Staphen (Mariager klosters jordebog)
1662 &1664 Hans Lauridsen Matr 1662/1664
1688 Hans Hansen Matr 1688 (gård nr 8) Htk. 5-0-0-2
1730 Hans Jepsen Htk. 5-0-0-2
1744 Thomas Svendsen og
Jep Hansen Fæstebrev af 4/4-1744 (født i Vilslev)
Fæstebrev af 29/12-1744 (søn af forrige - Hans Jepsen)
1780 Jep Hansen (samme) og sønnen Hans Jepsen Fæstebrev til Hans Jepsen på halvdelen af faderens gård den 20/3-1780.
Hans Jepsen flyttede i 1782 til matr nr 26 i Darum Nørregrandelaug.
1781 Poul Jepsen Fæstebrev af 28/3-1781 (søn af / bror til forrige)
Køber gården v/Kærgårds auktion 25/10-1786 for 1200 Rdl.
1808 Jeppe H. Poulsen (søn af forrige)
1816 Peder Hansen (gift med enken efter forrige)
1842 Peder Hansens enke (Karen Pedersdatter)
1849 Jens Hansen Jessen Skøde tinglæst januar 1849. (gift med en datter af forrige)
1883 Jens H. Jessens enke (Ane Marie Pedersdatter)
1886 Hans Hansen Jensen Testamente læst som adkomst 21/4-1886 (søn af forrige).
(Gården blev delt mellem H H Jensen og broderen Jep H Jensen - se Nørremarkvej 17).
1900 Hans H. Jensens enke (Cecilie Sørensen) Adkomst tinglæst i f m skifte den 12/9-1900.
1925 Jens Klausen (gift med en datter af forrige)
1937 Jens Klausens enke (Ane Marie Jensen)
1960 Kristian Helt (gift med en datter af forrige)
1986 Jens Helt (søn af forrige)
2005 Ulla Harbo og Bjørn Thomsen Jfr. Vurderingsfortegnelsen

Darum Sognearkiv
www.darumsognearkiv.dk