Torndalgård, Tårnvej 77, Gl. Højen


Torndalgårds stuehus set fra vest

Intro

Matr. nr.: 12a mfl. Ejerlav: Højen by Sogn: Højen Herred: Jerlev

Indtil 27. juli 1860 ejedes gården af Frands Mortensen. Derefter overgik den til sønnen Morten Frandsen. Denne afstod gården til sønnen Frands Mortensen i 1894, hvis enke Marie Mortensen førte gården videre efter FM's død i 1913.