Torkilstrup Kirke


Torkilstrup Kirke

Intro

Kirken har romansk skib og kor bygget af kløvede kampesten. Koret er senere blevet forlænget og kirken har fået et tårn i gotisk stil. Kirken er hvidkalket. Kirkens langstrakte udseende har givet den tilnavnet ”Lange Maren”

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Torkildstrup%20(0812) Registrerede gravminder på Torkilstrup kirkegård]