Torkildstrup


Mindesten for B.S. Ingemann. Mindesten for B.S. Ingemann rejst 1889

Intro

Torkilstrup på Nordfalster er en sogneby med kirke fra sidste halvdel af 1100-tallet. Den middelalderlige Torkilstrupgård brændte 1662. Alle byens gårde hørte til Nykøbing Slot indtil en del af kongens godser blev solgt i 1766. Her blev Torkilstrup solgt fra som en del af Skørringe Gods...

Torkilstrup på Nordfalster er en sogneby med kirke fra sidste halvdel af 1100-tallet. Den middelalderlige Torkilstrupgård brændte 1662. Alle byens gårde hørte til Nykøbing Slot indtil en del af kongens godser blev solgt i 1766. Her blev Torkilstrup solgt fra som en del af Skørringe Gods. I sognebyen ligger Torskilstrup Stubmølle og præstegården fra 1700-tallet. Den hvidkalkede, stråtækte præstegård er bygget i 1763. 26 år senere blev salmedigteren og forfatteren Bernard Severin Ingemann født i præstegården. På Ingemanns 100 års fødselsdag blev en mindesten rejst i haven til hans fødehjem. ''Præstesønnen fra Falster blev forfatter'' Bernhard Severin Ingemann blev født som præstesøn i Torkilstrup i 1789. Han læste jura på universitetet, men han tog aldrig den endelige eksamen. I 1822 blev Ingemann gift med maleren Lucie Mandix. Ingemann er især kendt for sine morgensange og aftensange som I Østen stiger solen op og Der står et slot i Vesterled. Han debuterede med en digtsamling i 1811. Kongen betalte Ingemanns dannelsesrejse til Sydeuropa. Da han vendte hjem, blev han lektor i dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi. Fra midten af 1820'erne udgav Ingemann en lang række nationalromantiske romaner, som Erik Menveds Barndom og Valdemar Sejr.