Toreby kirke


Toreby Kirke


Altertavlen i Toreby Kirke


Mindetavle for Catharina Margarethe Wallmoden. (Tidligere ejer af Fuglsang Gods)


Gravminde for Bodil Neergaard (1867-1950), Fulgsang m.fl.


Præstegravminder på Toreby kirkegård - tæt ved våbenhusindgangen.

Intro

Toreby Kirke er Danmarks største landsbykirke og ligger i Toreby Sogn, som dækker det østligste Lolland.

Den ældste del af Toreby Kirke er fra omkring år 1150 – 1200 – selv om den siden dengang har været igennem flere om- og tilbygninger. Læs mere her.

Kirkens størrelse og drøjde har været så krævende i materialer, at man af den samme mængde kunne bygge to almindelige landsbykirker. Bl.a. adskiller dens murtykkelse sig fra andre kirker fra samme tid, end ikke kirker, der er bygget i natursten overgår den i murtykkelse. Det menes, at der er foretaget omkring 6 000 transporter af materiale til brug for kirkens opbygning.

Udsmykningen af kirken
Inde i selve kirken er adskillige kalkmalerier og krucifikser. Læs mere her.

Kirken har et særpræget forhøjet skib med basilikapræg. Pyramidetag på tårnet. Fornemt marmor gravminde af Johs. Wiedewelt i tårnrummet. (Se evt. billede)


Er man interesseret i at se kirken indvendig og døren er låst, spørg da efter nøglen i nævnte rækkefølge:

1. Hos medarbejdere på kirkegården
2. På kirkegårdskontoret, Torebyvej 56
3. På kirkekontoret, Torebyvej 54
4. I præstegården, Torebyvej 32

Der tages ingen entré.

Toreby Kirke er del i ordningen om åbne vejkirker. (i sommerperioden)

BELIGGENHED: Midt i Toreby ved hovedvejen.


I Toreby Kirke er en tavle, hvor alle præster igennem tiden er blevet noteret.
Afskrift af tavlen findes her.

Liste over gravere findes her.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Toreby Kirkegård