Torø


Torø set mod nord fra Å Strandvej med Saltofte Strand i forgrunden


Torø med fritidsfiskere og sejlere


Havn og bedding på Torsø


"Bispens lysthus" i skovkanten opført af grosserer Harald Plum ca. 1922, inspireret af Bispens Lyshus ved Odense Å. Harald Plums oldefar var biskop i Odense.


Anløbsbro med tipvognsspor


Vesterborg


Thors kamp mod jætterne. Billedhuggeren Carl Johan Bonnesen. Foto fra afsløringen af monumentet på Torø i 1926


Søkort ca. 1900

Intro

I Lillebælt vest for den gamle søfarts- og fiskerby Torøhuse ligger Torø. Øen er på 65 ha. Det højeste punkt er 9 meter over havet. Torø og Fyn er forbundet med en træbro. Der er offentlig adgang til øen, der først og fremmest bruges som feriekoloni af Københavns Lærerforening.

Torø er kendt som grosserer Harald Plums eget lille kongerige. Harald Plum var meget velhavende og købte øen i 1917. Han ville oprette et ferie- og mødested for sin slægt. Han lod øens bygninger restaurere, byggede nyt og oprettede en færgeforbindelse. En salutkanon, som kunne hilse Harald Plum og hans gæster, blev opstillet på Torøs østligste odde, hvor den står endnu. Størst opmærksomhed vakte det, at han hos billedhuggeren Carl Johan Bonnesen bestilte en stor skulpturgruppe i bronze med titlen "Thors kamp mod jætterne". Skulpturen blev afsløret 3. juli 1926. Harald Skovby Plum (1881-1929) voksede op i et velhavende købmandshjem i Assens som søn af købmand Niels Munk Plum og hustru Agnes Nicoline Christiane Skovby. Harald Plum opbyggede en international handelskoncern med bl.a. konserves og smør, men forretningsimperiet brød sammen som følge af ikke mindst kommunisternes magtovertagelse i Rusland. Sammenbruddet trak Landmandsbanken med i faldet i 1922. Harald Plum, der i eftertiden blev kaldt "gullaschbaronen," fik genrejst sin virksomhed, men koncernen krakkede i 1929, og Harald Plum begik selvmord i sit hus på Torø. Bonnesens skulpturgruppe blev senere solgt og står i dag hos firmaet Glud & Marstrand, Næsbyvej 20, 5000 Odense C.

Viggo Hansen: Den største dag i Thorø's historie I + II 2003 (Lokalarkivet i Assens) Tommy Hansen: Thorøhuse, fiskerleje i 300 år 1984 (Lokalarkivet i Assens) Søren Ellemose: Gullaschbaronen. Dramaet om Harald Plum. 2015 (Forfatterskabet.dk)

Torø var, som navnet mere end antyder, en ø, men i løbet af de seneste 75 år har sandvandringerne i Lillebælt været så betydelige, at Torø nu er landfast med Torøhuse og Fyn. Ingen skibe kan i dag passere mellem Torø og Fyn, men for 100 år siden var der en strømrende på 5-11 meters dybde. Torø frembyder gode muligheder for læ for såvel vind som bølger, og på den baggrund var der tidligere et omfattende fiskeri og skibsfart fra Torø og Torøhuse. Der er en træbro mellem Torøhuse og Torø. Hele øen rundt er der velplejede og godt afmærkede stier. Mange tusinde børn har i årenes løb været på lejskole på Torø. Nu er kysterne et eldorado for lystfiskere, og mange lystsejlere lægger sig for anker tæt på land.

''Publiceret''