Tollestrup Mose I


På dette billede ses Tollestrup kvinden pakket i syrefri kasser. Skelettet blev fundet af tørvegravere i Tollestrup Mose i 1940.

Intro

Tollestrup Mose blev hyppigt omtalt i medierne i første halvdel af 1940'erne, hvor tørveskærere fandt i alt fire kranier og og et skelet. I mosen er der også fundet talrige mosepotter, økser og flint. Læs mere om denne offermose under fanerne, hvor også pressens spektakulære dækning bliver omtalt.

Fundet af et næsten intakt skelet i Tollestrup Mose i maj 1940 fik meget medieomtale.

Vendsyssel Venstreblad skrev d. 31/5 1940:

"Menneskeoffer i Tollestrup Mose
Interessant Fund, der beviser, at der har fundet et Offer Sted. Er noget af Offeret blevet ædt?
Tandlæge Holger Friis meddeler os, at der nu igen er blevet gjort et betydeligt Fund. (..) Tandlæge Holger Friis udtaler at der ikke er nogen Tvivl om, at man her staar overfor et Menneske, som er blevet ofret til guderene. Skelettet er endnu ikke helt udgravet, saa Tandlægen tog i morges til Tollestrup Mose. Det skal nu undersøges om en Del af Ofret er blevet spist, om man kan finde Offerkøllen, eller hvad andre Overraskelser dette interessante Fund gemmer."

Aalborg Stiftstidende skrev d. 4/6 1940:

"Kvinden, der blev ofret - og ædt
Mellem lerkar nedsat som Offer i Mosen, fandtes Rester af en Kvinde, der sandsynligvis er blevet ofret. Efter hvad Tandlæge Friis, Hjørring, yderligere oplyser er hun sandsynligvis også blevet spist af vore kannibalistiske Forfædre."

I andre, senere avisudklip nævner museets leder, tandlæge Holger Friis, at der ikke i dette tilfælde var tale om, at de forhistoriske vendelboer var kannibalistiske, selvom det er en tese, han fastholdt i forbindelse med fundet ved Fuglsig Mose.


På denne lokalitet blev et næsten komplet skelet fundet. Tollestrup kvinden er udstillet i Vendsyssel Historiske Museums jubilæumsudstilling og kan ses nu. Se åbningstider mv. her.
300 meter vest her for - i samme mose - er der gjort endnu et offerfund. Det drejer sig om et kranie og et ukomplet skelet. Læs mere under Tollestrup Mose II.