Tollestrup Mose II
Intro

I 1941 fandt man under tørvegravning et kranie og få dele af et skelet. Fundstedet er kun 300 m. vest for, hvor man i 1940 fandt et helt skelet. Under udgravningen herskede der tvivl om, hvorvidt der var tale om et mord begået i nyere tid, eller om det var et menneskeoffer fra jernalderen.

Under udgravningen ved Tollestrup Mose I - kun 300 meter herfra, og stadig i den samme mose - herskede der ingen tvivl om, at det næsten komplette skelet man havde fundet, var fra jernalderen.

I dette tilfælde herskede der dog tvivl. Omstændigheder var nemlig, at skelettet var nedgravet i et ca. et meter stort hul, som ikke var ved bunden af mosejorden.

I dag kender vi til denne type tørvegrave hvori man har ofret i jernalderen, fra udgravninger så som Svennum Offermose.

Teorien i 1941 var, at knogler og kranie kunne være blevet genbegravet, hvilket også ville forklare det ukomplette skelet, og at knoglerne lå "Hulter til bulter". En anden kendsgerning var, at dele af hjernemassen var bevaret, hvilket man ikke i 1940'erne var klar over kunne ske i den konserverende mosejord.