Toldsted/gendarmbolig, Tapsvej 4, Ødis


gendarmbolig Tapsvej 4, Ødis

Intro

Grænseovergangen mellem Frørup Sogn på tysk side og Taps Sogn på dansk side var ret øde. Det kneb med at finde et egnet toldsted. I første omgang lejede man sig ind på Sønderskovgård. Ejeren her opførte en bolig på Tapsvej 4, som kunne fungere som toldsted.

Fra Tapsvej 4 var der hele 600 m. til grænsen, men det var en øde strækning, så risikoen for at smuglere kunne finde gemmesteder var ikke så stor. Kilde: Aage Emil Hansen: ”Kongeåen – Told- og statsgrænse 1864-1920”, s. 133-134