Toldboden i Varde


Toldboden. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Toldboden ved Varde Å. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Toldboden. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Toldboden. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Toldboden. Foto: Ebbe Clausen.


Toldboden ved Vaarde Å. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Toldboden blev opført i 1863 tæt på Varde Å på en pilotering af kraftige træstammer. Selv om vanddybden i Varde Å ikke tillod nogen større varetransport af søvejen til byen, var der dog brug for hejseværket øverst i Toldbodens gavl.

Toldkammeret, Storegade 1 Toldboden er tegnet af Laurits Albert Winstrup i 1862 og godkendt af Varde bygningskommission 5. marts 1863.
Det er en meget smuk bygning og kan beundres på den åbne placering ved Varde Å. Toldboden fremtræder i dag som ved opførelsen. Den er i 2 etager, grundmuret og med sadeltag, der er dækket med vingetegl. Facaderne er pudsede og gulkalkede med hvide bånd, gesimser og indfatninger. Der er kraftig, muret gesims, som er hvidkalket, gavlene ender i gavlspids, der er dækket med tegl.
Over stueetagens vinduer findes kordongesims, der er udformet som sålbænk til førstesalens vinduer. Stueetagens vinduer er af støbejern med halvrunde stik, der er kvaderinddelt. I sydgavlen er der hejs og grønmalet lem. I nordgavlen er der profileret sålbænk. Mod gaden er en smuk, malet blågrøn hoveddør med sprossedelt overvindue.
Ved toldvæsenets omfattende rationalisering omkring 1970 blev Varde Toldsted nedlagt og bygningen kom på private hænder.

Bygningen er medtaget på Kulturarvsstyrelsens liste over fredede bygninger.

Kilder: Agerbæk, Kirsten : Klassicisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup / udgivet af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. - Arkitektens Forlag, 1970. - Ejvind Draiby : Bevaringsplan og registrant : Varde. 1976
Arkitekt Laurits Albert Winstrup (1815-1889).
Arkitekt, honorær professor L. A. Winstrup var københavner, men blev i 1851 stadsbygmester i Flensborg og fra 1860 kongelig bygningsinspektør for det sydlige Jylland. Arkitektonisk var L. A. Winstrup præget af tidens interesse for at nyfortolke de ældre historiske stilarter. Han havde også været tæt på nogle af historicismens foregangsmænd og tog på flere studierejser ud i Europa, blandt andet sammen med Theophilus Hansen, der senere fik en fornem karriere i Athen og Wien.
Som bygningsinspektør kom Winstrup til at tegne en række bygninger i hele Jylland. I Varde stod han i 1862 for toldkammerets meget klassisk prægede bygning i Storegade. I 1869 ledede han ombygningen af Sct. Jacobi kirke med tårn og spir. Derefter tegnede han byens nye råd-, ting- og arresthus ved Torvet, der stod færdigt i 1872. Som det var skik i meget af den tids officielle europæiske byggeri, lod Winstrup bygningens funktioner påvirke de stilmæssige historiske lån, han foretog. At det var øvrigheden, der holdt til i bygningen, blev understreget ved at give den et borglignende ydre. I 1881 var Winstrup også arkitekt ved opførelsen af kapellet på den nyanlagte kirkegård øst for Arnbjerg. Kilder: Ejvind Draiby : Bevaringsplan og registrant : Varde. 1976. - Gert Bech-Nielsen : Varde kommuneatlas. 1992.