Toldboden i Ribe


Toldbodens bygninger set fra gårdsiden. Midtfor ses forhuset med porten, til højre sidebygningen.


Toldbodens gård. Til venstre ses sidebygningen, midtfor ses tværhuset i en etage.


Toldbodens forhus set fra Skibbroen.

Intro

Den nuværende toldbodsbygning er opført i 1831 i klassicistisk stil. Den består af et grundmuret forhus til toldbodsfunktionerne, og en sidebygning til beboelse. Toldbodens historie kan følges tilbage til 1661, hvor der lå en ældre bygning på stedet.

Toldboden
Toldbodens historie kan følges tilbage til 1661, hvor et gavlhus på stedet blev indrettet til formålet.

Ifølge en brandtaksation fra 1761 omfattede toldbodgården et 20 fag dybt bindingsværksgavlhus i to etager, adskilt fra den nordøstre længe i Quedens gård med en smal tagdrypsslippe. Desuden et grundmuret 5 fags hus i en etage langs Storegade samt et 12 fags bindingsværkshus bagest i gården, langs åen.

En lille sandstensplade i porten i den nuværende toldbygning med forbogstaverne H. I., et bomærke, et par opbyggelige ord samt årstallet 1604 stammer formentlig fra den grundmurede bygning, der lå ud mod Storegade, og angiver sandsynligvis bygningens opførelsesår. Forbogstaverne står for Hans Jessen (som havde tilnavnet Søhane). Hans Jessen var råd- og købmand. Han døde i 1604 efter et slagsmål, samme år som nævnes på sandstenspladen.

Det nuværende forhus med sidebygning er opført i 1831. Forhuset er grundmuret, i to etager, med teglhængt vinkeltag med helvalm mod øst. Sorttjæret, pudset sokkel, murværk af røde sten med rester af hvid opstregning af fugerne. Hvidkalket gesims, hvidmalede vinduer samt to olivengrønne revleporte.

Sidebygningen er grundmuret, i to etager, med teglhængt vinkeltag med halvvalm mod syd. Soklen er sorttjæret , murværket af røde sten med rester af hvid fugeopstregning, gesimsen er hvidkalket. Vinduerne er hvidmalede, og døren rødmalet. I 1857 blev en firefags, enetages bygning opført i forlængelse af sydgavlen. Forlængelsen af sidebygningen i en etage svarer med hensyn til materialer og farver til sidebygningen. I brandtaksationen fra 1831 beskrives sidebygningen som indrettet til beboelse på begge etager, med køkken i underetagen.

Tværhuset i en etage bagest i gården nævnes allerede som grundmuret i 1827, og ombygges i 1867, blandt andet forkortes det med et fag.

Efter Den antikvariske Samlings overtagelse af bygningerne gennemgik de en tiltrængt restaurering, forhuset i 1975, og tværhuset i 1977. Bygningerne blev indrettet til kontorer for museets faglige og administrative personale.

Litteratur
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 70.
Steffen Søndergård: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988, s. 27-52.