Toftholm


Toftholm, matr.nr. 5a, ca. 1936-38

Intro

Toftholm, matr.nr. 5a beliggende Tofteholmen 50 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods. Kun stuehuset er bevaret.

Historie Jorderne til Toftholm er udstykkede i 1947-48 med 55 grunde ved Sønderholmsvej, Holmebuen, Højtoften og Brødmosen, i 1962 med 14 grunde i moseparcellen ved Toftholmsvej, i 1974 med 44 grunde på Tofteholmen og i 1985 med 29 industrigrunde ved Drejergangen, Rørgangen og Metalgangen.

Fæstere/ejere 1. Lars Nielsen, f. 1721 udensogns, d. 1801, i 1735 gm Anne Larsdatter, f. 1699 udensogns, d. 1762, 4 børn 2. Niels Larsen, f. 1763, d. 1829, fg søn, i 1803 gm Karen Pedersdatter, f. 1763, d. 1838, 1 datter 3. Jens Christensen, f. 1808, d. 1888, fg svsøn, i 1828 gm Bodil Nielsdatter, f. 1805, d. 1843, 8 børn 4. Jens Jensen, f. 1837, d. 1904, fg søn, i 1877 gm Margrete Nielsen, f. 1856 i Valore, d. 1930, 2 sønner 5. Jens Peter Jensen, f. 1879, fg søn, i 1916 gm Inger Mettine Nielsen, f. 1886 i Solrød, 3 børn 6. ? 7. Egon Jensen fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn