Toftegårdsvej


Tyrstrup Nord Mergelselskabet. Fotograf: TH. Hansen


Tyrstrup Mergelgrav, Toftegårdsvej. Fotograf: Christiansfedl Arkiv.

Intro

Mergelselskabet havede en levetid på ca. 10 år i Tyrstrup sogn.

Boreprøver havde vist at der på Toftegård i Tyrstrup Nord var en stor forkomt af god mergel, så i 1930 besluttede en kreds af landmænd at danne Tyrstrup Mergelselskab.

Arealet af jord blev købt af Thomas Dall, og man gik i gang med at købe nødvendige udstyr til opgravning og udkørsel af mergel.

Det var et hårdt fysisk arbejde, også et meget snavset arbejde, men da det var tiden for stor arbejdsløshed, blev det alligevel en kærkommen mulighed for mange at tjene en dagløn.

Mergelselskabet var baseret på, at den opgravede mergel blev transporteret ud til de landmænd, som havde bestilt, via de såkaldte mergelbaner. Transpotale skinneanlæg blev lagt ud til sognets landsbyer, hvorefter små lokomotiver med tilkoblede tipvogne fragtede merglen ud, så tæt ved brugsstedet som mulig.

Efterhånden som lastvognstransporterne på landevejene vandt frem, blev det rentabel at få den rene jordbrugskalk fra de store kalkbrud i Nordjylland og på Sjælland, så i slutning af 1930´erne blev Tyrstrup mergelselskab nedlagt.

I dag ligger mergelgraven i Tyrstrup Nord tilbage som mindet om en svunden tids indsats for egnens jordforbedring, nu som et lille naturperle med et rigt fugleliv.