Toftegård i Herlev


Toftegård. Bebyggelsen blev præmieret for miljørigtig renovering i 1994

Intro

Boligbebyggelsen Toftegård er opført i 1950. Toftegård består af 16 boligblokke med 435 lejligheder. Bebyggelsen er opført af Boligselskabet af 1944 i Herlev, som blev dannet af arbejderne i Herlev. Gennem flere år indbetalte de bidrag, som blev brugt til at købe jord for...

Boligbebyggelsen Toftegård er opført i 1950. Toftegård består af 16 boligblokke med 435 lejligheder. Bebyggelsen er opført af Boligselskabet af 1944 i Herlev, som blev dannet af arbejderne i Herlev. Gennem flere år indbetalte de bidrag, som blev brugt til at købe jord for. Det første byggeri blev Toftegård tæt på Herlev Station. Året forinden var S-toget kommet til Herlev. Byggeriet blev dermed perfekt placeret, så københavnske arbejdere kunne flytte ud til en moderne bolig og pendle på arbejde. Boligerne var et alternativ til datidens trange og utætte lejligheder uden toilet og bad på Københavns mørke stenbroer. ''Glasaltaner med solvarme '' I starten af 1990'erne skulle Toftegård renoveres. Boligselskabet valgte at gøre en indsats for miljøet, samtidig med at altaner, tage og installationer skulle istandsættes eller fornys. Boligselskabet opstillede et mål om at spare på det samlede vand- og energiforbrug. Oven på 12 af de 16 boligblokke blev der derfor bygget 112 nye, højisolerede lejligheder. Passiv solvarme blev udnyttet ved at glasinddække altanerne. Luftsolfangere blev sat på taget, og regnvandet blev opsamlet og genbrugt. Toftegård nåede til fulde sit mål. Selvom der kom 25 procent flere beboere, faldt forbruget af vand og energi. Toftegård vandt i 1994 Boligselskabernes Landsforenings Miljøpris for renoveringen.