Toftegård


Toftegård, matr.nr. 19a, omkr. år 1870


Toftegård, matr.nr. 19a, omkr. år 1910-12.


Toftegård, matr.nr. 19a, oversigtsbillede af Greve landsby med Toftegård i forgrunden. Omkr. år 1960.

Intro

Toftegård, matr.nr. 19a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801.

Historie Jordene til Toftegård ligger syd for gården og strækker sig til Tune Landevej. I tidens løb har der været kvæg- og svinebesætning. Mælken fra kvæget leveredes til Andelsmejeriet Bækgård. Mindre parceller omkring Michael Gjøes Vej er udstykket.

Ejere 1. Peder Nielsen, 12. dec. 1801 2. Jørgen Pedersen, gm fg enke 3. Peder Rasmussen, 9. jul. 1828, fg brodersøn 4. Karen Hansdatter, 4. jul. 1831, fg enke 5. Hans Pedersen, 17. jun. 1869, fg søn 6. Jacob S. Andreasen, 8. maj 1893, fg svsøn 7. Ejnar Suppli Andreasen, 21. nov. 1928, fg søn fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn