Tobiasminde i Lifstrup


Tobiasminde ca. 1925. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Lifstrup Hovedvej 54. Matr 1g Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1924 ved udstykning af 53 tdr. l. hede fra Lifstrupgård. Stuehuset og stalden er fra 1924. Laden er fra 1930.

Grundlæggeren af gården var Tobias Jørgensen, en søn af Andreas Jørgensen fra Lifstrupgård. Han fik udstykket de 53 tdr. l. hede fra faderens gård 1924 og lod bygninger opføre. 1929 blev han gift med Marie Sørensen fra Gørding sogn.
Heden blev opdyrket over nogle år, og i 1930 gav jorden så godt, at laden kunne tilbygges. I de tørre krigssomre blev tilkøbt 7 tdr. l. eng ved Korskroen 1941.

1960 Andreas Jørgensen, søn af foregående. Han blev gift 1964 med Klara Jensen, født i Smørpøt i Skads sogn.

1998 Nuværende ejer Henning Jørgensen, søn af foregående. Han blev gift 2001 med Connie Irene Rønne fra Østerlars, Bornholm.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991