To tyske bunkere fra 2. verdenskrig ved Vesternæs


Tyske bunkere ved Vesternæs, Sydlolland


Tysk bunker ved Vesternæs, Sydlolland


Tyske bunkere ved Vesternæs, Sydlolland

Intro

I besættelsens sidste måneder i 1945 anlagde den tyske værnemagt to raketbatterier på sydkysten af Lolland. Det ene i Rødby Havn er væk. Det andet i Vesternæs, hvoraf to bunkere, bevaret. Fra enden af Vesternæs Strandvej går man op på diget og ca 30 m mod øst.

Under den tyske besættelse i årene 1940 - 45 byggede besættelsesmagten et stort antal befæstningsanlæg i Danmark, især langs den jyske vestkyst. Men ingen steder er der påvist noget, der ligner de to raketbatterier på Sydlolland, som blev bygget i besættelsens sidste måneder. Det ene i Rødbyhavn og det andet ved Vesternæs, og begge bygget lige bag ved det lollandske dige. xxx Af batteriet i Vesternæs er der bevaret to betonbunkere. I sin helhed bestod anlægget af de to bunkere, en eller flere mandskabsbarakker, en observationspost på diget og fire stativer til affyring af raketter. Den største bunker er indvendig 6,5 x 3 m, væggene er 40 cm tykke og loftet 50 cm, og den blev brugt til opbevaring af raketterne. Den mindste bunker er indvendig 3 x 2 m, vægge og loft er 40 cm tykke. Den har to døre, så mandskabet kunne komme hurtigt ud og ind. Den havde telefonforbindelse og elforsyning, og der var kabler mellem den og raketstativerne, så den må havde været kommandoenheden, og beskyttelsesrum for mandskabet, hvis en raket eksploderede i stativet. Fra krigens sidste måneder er oplysningerne i de tyske arkiver sparsomme, og der er ikke fundet noget om, hvad formålet var med de to raketbatterier ved Vesternæs og Rødbyhavn. I skriftet "Tyske raketbatterier på sydkysten af Lolland i 1945. Hvad er formålet?", af Jens Erik Christiansen, som er kilden til denne fortælling, har forfatteren belyst flere muligheder, som er nævnt på fanebladet "Hvad var formålet med raketbatterierne" Jens Erik Christiansen født 1938, var lærer ved Ravnsborgskolen i Horslunde 1974-1999. Han har skrevet flere artikler om forhold under besættelsen i dagbladet Ny Dag og i Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbøger 1993,1996, 2005 og 2012. Desuden artikler om forskellige emner i "Lokalhistorien", medlemsblad for Ravnsborg Lokalhistoriske Forening.

I skriftet "'''Tyske raketbatterier på sydkysten af Lolland i 1945. Hvad er formålet'''?" af Jens Erik Christiansen belyser forfatteren tre mulige formål med raketbatterierne ved Rødby havn og ved Vesternæs. 1) Som led i en spærring af Femern bælt og Langelandsbæltet? I krigens sidste år forudså Værnemagtens ledelse, at der ville kunne ske en fjendtlig landgang på indre danske kyster, og der blev opstillet kanonbatterier, som kunne nedkæmpe indsejlende fartøjer i Femern Bælt og Langelandsbæltet. Men raketterne havde ikke rækkevidde og præcision, der gjorde dem egnede til dette formål. 2) Forsvar ved en invasion på Lollands Sydkyst? Selvom Sovjetunionens styrker havde adgang til Østersøen efter det tyske tilbagetog og Finlands udtræden af krigen i september 1944, var det kun mindre fartøjer, der kunne komme ud på grund af enorme minespærringer, som tyskerne havde lagt ud i den finske bugt. Og man kan ikke forestille sig, at en invasion ville have fundet sted på kysten ved Vesternæs - måske ved Rødbyhavn. 3) Bekæmpelse af ubåde? Forfatteren har fundet oplysning om, at den tyske marines overkommando har forudset en mulighed for, at engelske ubåde fra maj 1945 ville kunne sejle ud i Østersøen via kanalen fra Ishavet til finske bugt, med det formål, at komme op i Storebælt. Gennem Femern bælt havde tyskerne udlagt miner. Ved at sejle tæt langs Lollands sydkyst kunne ubådene holde sig fri af minebæltet, men kun ved at sejle på overfladen. De ville således kunne observeres og beskydes fra raketbatteriene.

''Sendt til publicering'' Hej Heidi tak for sidst, det var et godt kursus - hermed mit første forsøg med en fortælling - venlig hilsen Dan Raahauge, 'Rudbjerg

''Publiceret''