To gravhøje i Nørreskoven


Den nordligste af de to høje


Den sydligste gravhøj

Intro

I kanten af skovvejen ligger to pæne gravhøje tæt ved siden af hinanden. De er næsten lige store 15 - 17 meter i diameter og ca. 1,5 meter høje. Den nordligste af de to høje har en forsænkning i toppen som kan stamme fra et nu forsvundet gravkammer.

Der er ingen registreringer af undersøgelser eller fund fra de to høje. Lillebæltskysten fra Agtrup Vig til Skibelund var frem til jordreformerne i slutningen af 1700-tallet dækket af et næsten 2 km bredt sammenhængende skovområde. Bortset fra nogle smålodder, der bl.a. blev brugt til høravl, synes Stenderupskoven ikke at have været under plov i historisk tid. Stenderupskovene rummer derfor i dag egnens største koncentration af oldtidsminder. Her er således registreret ca. 50 gravhøje og stendysser, hvoraf kun få er undersøgt og langt hovedparten er fredede. Højene stammer både fra stenalder og bronzealder. Jernaldergravpladser kendes ikke fra området, men i Midtskoven er fundet bopladsspor fra jernalderen. Fra historisk tid kendes et område med bevarede fossile højryggede agre, ligesom voldstedet - Borgsted Bakke - ligger i Stenderup Nørreskov.