Tjele


De forskellige fløje af Tjeles hovedbygning er opført over en længere periode, hvorved herregårdsanlægget får et særpræget og asymmetrisk udtryk.

Intro

Nær den sydlige ende af Tjele Langsø ligger herregården Tjele med sine hvidkalkede bygninger.De stammer tilbage fra 1500-tallet, hvor adelsslægten Fasti boede og byggede på stedet. I dag drives godset af Christian Ditlev og Hans Helmuth von Lüttichau, hvis slægt har ejet herregården siden 1737.

''Historien om Tjele'' Den gamle herregård Tjele kan føre sine rødder tilbage til Margrete d. 1.’s regeringstid (1376-1412) og de to adelsslægter Basse og Løvenbalk. De sad fortsat på herregården frem til begyndelsen af 1500-tallet. Under borgerkrigen Grevens Fejde, som raserede i perioden 1534-1536, blev Tjele brændt ned af Skipper Clements oprørske bønder og led dermed samme skæbne som en række andre nordjyske herregårde. I 1536 kom Tjele til adelsmanden Erik Skram Fasti, som straks påbegyndte genopførelsen af herregårdens bygninger. Sønnen, Jørgen Skram Fasti, fortsatte med at bygge på Tjele og arbejde på at samle godsets jorder omkring hovedgården. Den berygtede Marie Grubbe var datter af Erik Grubbe, som ejede Tjele i perioden 1635-1692. Hun bedrev utroskab, ødslede sin formue bort og gennemlevede en social deroute fra at være gift med en kongesøn til at drive en færgekro på Møn. Hendes begivenhedsrige og flamboyante liv er blevet foreviget og dramatiseret af forfattere som Holberg, Blicher, H.C. Andersen og J.P. Jacobsen. Herregårdens ejerhistorie bliver ikke mindre dramatisk med generalmajor Christian Ditlev Lüttichau, som købte Tjele i 1737. Under tjeneste som lejetrop hos Ludvig 14. bortførte han en spansk nonne og giftede sig efterfølgende med hende. I 1759 oprettede Chritian Ditlev Lüttichau Tjele som et stamhus der bestod indtil 1930. Herregården Tjele ejes fortsat af slægten Lüttichau. ''Markante ejere'' 1392- : Niels Eskildsen Basse 1536-1568: Erik Skram Fasti 1568-1592: Jørgen Skram Fasti 1737-1767: Christian Ditlev Lüttichau 1857-1911: Christian Ditlev Lüttichau Læs mere om Tjele på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/tjele danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Herregården Tjele har en lang og indviklet bygningshistorie, idet de enkelte fløje er opført og ombygget i forskelligt tempi. Det lille sønderhus, som står i gården, er den ældste bygning på Tjele og den blev formentligt opført i begyndelsen af 1500-tallet. Hovedbygningens østlige fløj blev opført af Erik Skram Fasti omkring 1560 og den stod oprindeligt i bindingsværk, men er nu delvist opført i grundmur. Tjeles store bygherre var Jørgen Skram Fasti, som frem til 1585 opførte den østre og vestre fløj som et vinkelbygget anlæg. Af disse blev østfløjen rejst som den første og den står stadig med sine højrejste gavle, rundbuede gesimsbånd og en tårnlignende gavlkvist. En stenplade over portgennemkørslen i den nordlige fløj vidner om, at denne bygning stod færdig i 1585. Den er opført i samme højde som den østlige fløj og står ligeledes på et fundament af tilhuggede kampestenskvadre. Der er med tiden foretaget en række ombygninger og det samlede anlæg. Det stod oprindeligt i røde munkesten, men fremstår nu med hvidkalkede mure. ''Omgivelser'' I forbindelse med Tjeles hovedbygning ligger et stort og imponerende avlsanlæg med adskillige bygninger. Af disse må særligt herskabstalden fra tiden omkring 1600 nævnes. Omkring selve hovedbygningen ligger en stor have med tennisbane, en lille sø, store træer og egen ridebane. I den vestlige udkant af herregårdsanlægget ligger Tjele kirke, hvori findes en overdådig gravsten over Jørgen Skram Fasti og hans hustru. I midten af 1800-tallet var Christian Ditlev Lüttichau medstifter af hedeselskabet og hans interesse for plantningssagen er grund til det store plantageområde, der strækker sig i en bue syd for herregården. ''Bygninger og gods'' Ca. 1500: Sønderhuset opført Omkring 1560: Østfløj opført i bindingsværk 1568-1585: Nord- og østfløj opført som vinkelbygning 1759: Tjele oprettet som stamhus 1930: Stamhuset opløst (som det sidste i Danmark)

''Fakta'' Adresse: Hobro Landevej 90, 8830 Tjele Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Sønderlyng herred, Tjele sogn Ejer: Christian Ditlev von Lüttichau, Hans Helmuth von Lüttichau og Lindum & Bigum Skovdistrikt (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, animalsk produktion, hestehold og jagtudlejning (2017) Størrelse: Ager 1075 ha, skov 1602 ha, park/have 11 ha og sø 500 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Near the southern end of Tjele Langsø we find the manor house Tjele with its whitewashed buildings that date back to the 1500s, where the noble family Fasti lived and built on this site. Today the estate is run by Christian Ditlev and Hans Helmuth von Lüttichau , whose family has owned the manor since 1737.''''

''Publiceret''