Tjæreby


Brandsbjerg 1. Udsigten fra Brandsbjerg.


Brandsbjerg 2. Brandsbjerg og Tjæreby-jættestuen set fra Tårnborg.


Brandsbjerg 3. Indgangen til Tjæreby-jættestuen.


Brandsbjerg 5. Storebæltsbroen set fra Tjæreby-jættestuen.

Intro

Tjæreby-jættestuen på Brandsbjerg blev bygget i bondestenalderen for 5000 år siden og var fællesgrav for nogle af de første bønder ved Korsør. Jættestuen er særlig interessant, fordi indgangen ind til gravkammeret vender mod nord...

Tjæreby-jættestuen på Brandsbjerg blev bygget i bondestenalderen for 5000 år siden og var fællesgrav for nogle af de første bønder ved Korsør. Jættestuen er særlig interessant, fordi indgangen ind til gravkammeret vender mod nord. Sædvanligvis vender jættestuernes indgange mod øst eller syd, og kun to andre danske jættestuer vender indgangene mod nord, begge storstensgrave med tre jættestuer i samme høj. I foråret 2004 restaurerede Nationalmuseet jættestuen på Brandsbjerg, hvor der var blevet foretaget en ulovlig udgravning inde i gravkammeret. På grund af ødelæggelsen kunne man ikke afgøre, om der har været flere jættestuer i Brandsbjerg. ''Storebæltsbroen afdækker historien'' Området omkring Korsør Nor er fyldt med historie, og fra toppen af Brandsbjerg kan man se ud over hele landskabet. Allerede i jægerstenalderen sejlede jægerne rundt i Korsør Nor på jagt efter mad, og da man i 1940’erne gravede Korsør Havn dybere, fandt man en af de gravlagte jægere. Bondestenalderen har sat sine spor i landskabet med talrige gravhøje, og også fra senere tidsperioder findes spor i landskabet. Ved Tårnborg Kirke ses et middelalderligt voldsted, og mod vest ser man en af vor tids vartegn – Storebæltsbroen. Det var blandt andet de arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggeriet af Storebæltsforbindelsen, der var med til at afsløre områdets særprægede historie.