Tjærby, Vestrup og Albæk


De nedre landsbyer, kort. Landsbyerne Tjærby, Vestrup og Albæk ligger på randen ned til Randers fjordenge

Intro

Øst for Randers langs Randers fjord ligger landsbyerne Tjærby, Vestrup og Albæk. Landsbyerne blev udskiftet i 1780'erne, men kun ganske få gårde er udflyttet. De består af en række store firlængede gårde, der ligger som perler på en snor ned til engarealerne ved fjorden...

Øst for Randers langs Randers fjord ligger landsbyerne Tjærby, Vestrup og Albæk. Landsbyerne blev udskiftet i 1780'erne, men kun ganske få gårde er udflyttet. De består af en række store firlængede gårde, der ligger som perler på en snor ned til engarealerne ved fjorden. Byerne bliver på grund af deres beliggenhed kaldt De nedre Byer. Karakteristisk for de grundmurede gårde er, foruden den smukke beliggenhed, brønden midt på gårdspladsen. Her springer grundvandet naturligt. Gårdenes størrelse og beliggenhed gør dem unikke ikke alene i Østjylland men også på nationalt plan. ''Sølvknapper i tøjet'' Bønderne i De nedre Byer var velhavende. Ikke alene var jorderne fede og kornhøsten god, men engarealerne gav også gode muligheder for indtægter på opdræt af fedekvæg og avl af jyske arbejdsheste. Kvæget og hestene tog bønderne med til Randers for at sælge på markedet til byens mange købmænd. Hovedparten af gårdanlæggene er bygget midt i 1800-tallet. På dette tidspunkt var kornpriserne høje, og velstanden betød, at det blev muligt at investere i gårdanlæg. Den stigende velstand blev ikke alene brugt til nyt gårdbyggeri, men også til standsmæssig beklædning. Således bar bønderne fra De nedre Byer ikke tinknapper i tøjet - men sølvknapper.