Tiselholt


Udklip fra Illustreret Tidende. Herregården Tiselholt ved Svendborg.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Tiselholt


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Tiselholt


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Tiselholt

Intro

Hovedgården Tiselholt ligger ved Storebæltskysten mellem Lundeborg og Åbyskov. Gården er nævnt første gang i slutningen af 1400-tallet, men omtales først som hovedgård fra 1525.