Tirsted kirke


Gravminde fra Tirsted Kirkegård


Sidefigur til korbuekrucifiks


Relief hænger mod øst


Udsnit af kalkmaleri


Udsnit af kalkmaleri


Udsnit af kalkmaleri


Kalkmaleri rundt om vinduerne.


Indre, set mod øst


Her kan man se det dekorerede loft


Prædikestolen. Til venstre ses sidefigur til korbuekrucifiks


Kalkmaleri i hvælvningerne


Døbefont o.1275, grå kalksten


Mindetavle


Alter og alterbord, kalkmalerier.


Kapellet ved Tirsted kirke


Tirsted kirke


Tirsted Kirke


Tirsted kirke


Tirsted kirke


Tirsted kirke


Tirsted kirke


Tirsted kirke


Tirsted kirke


Gravminde på Tirsted Kirkegård


Gravminde på Tirsted Kirkegård


Indre, set mod vest


Herskabsstol

Intro

Kirke med romansk kor, skib og tårn. Kirken er opført i røde sten og tækket med rødt tegl

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Tirsted%20Kirkeg%E5rd%20763 Registrerede gravminder på Tirsted kirkegård]

''Alterborde''t er et moderne fyldingspanel. Som alterprydelse tjener et moderne krucifiks på et postament, i hvis fyldinger der er malede skriftsteder. Farvet gipsrelief, 1848, en kopi af Thorvaldsens: Kristus i Emaus.,indmuret over korbuen. ''Døbefont'', romansk, af granit fra Brahetrolleborg. Kummen har en rundstav foroven og forneden. Foden er formet som et omvendt terning kapitæl. På hjørnerne sidder et lille menneskehoved. På siden af foden står "Fra Holmekloster overført til Tirsted Kirke 1891" ''Sidefigurer'' til korbuekricifiks, sengotiske, o.1515 skåret af Claus Berg. Begge figurer er hule i ryggen og har et stort hul i issen, Johannes mangler hænderne. Figurerne stammer fra holmeklosters (Brahetrolleborgs) kirke. ''Prædikestol'' i renaissance fra 1602, signeret C L S. Stolen har fire fag. Både frise og postament har glatte fremspring og fyldninger. ''Herskabsstol'' bestående af fire fag. Fyldninger i sen-renaissance fra o.1635. Malede våbenskjold for Reventlow og Moltke. ''Orgel ''skænket af grev Chr. Ditlev Fr. Reventlow 1845. ''Kirkeskib'' skænket "af en af sognets børn, der blev en rig skipper.

Enestående kalkmalerier fra o.1400-1425, med 46 indrammede kvadratiske felter med scener fra Det gamle og Det nye Testamente. Man kan læse om alle disse her: http://danmarkskirker.natmus.dk/maribo/tirsted-kirke/