Tirsbjerg Plantage

Intro

Omkring 2 km sydvest for Hoven ligger den lille Tirsbjerg Plantage, i den nordlige forlængelse af den langt større Påbøl Plantage.

Tirsbjerg Plantage er statsejet, og forsynet med et netværk af velanlagte stier. Dette stisystem stammer fra omkring 1900, hvor området var et meget anvendt samlingssted for folkemøder. Der blev også anlagt mødepladser og opsat mindestene for blandt andet Kong Christian IX og for Danmark. Trævæksten i området er ikke typisk for Vestjylland, idet der er mange bevoksninger med bøgetræer og høje slanke ædelgranet Grunden til, at disse lidt krævende træarter trives så godt, er at området ligger på kanten af en bakkeø. Der er god jord, lejret under næstsidste istid. Den magre og sandede jord findes på hedesletten nedenfor bakkeøens skrænt. På trods af, at området for længst er inddraget til planmæssig skovdrift, kan man stadig se spor af, at vi befinder os i en tidligere hedeegn. I åbne pletter i skoven findes hedeplanter som lyng, revling, tyttebær og blåbær. Og i nogle af de plantede træbevoksninger står spredte, uregelmæssige ege. Det er uden tvivl rester af det naturlige egekrat, som E. M. Dalgas beskrev for mere end 100 år siden. Nu er de tidligere lave ege blevet til regulære træer. Egnens fortid som hedeegn kommer også til udtryk gennem en mindesten, der er rejst på udsigtspunktet Tirsbjerg Knap ved plantagens nordkant. Stenen er rejst over professor Fr. Weis, hvis arbejde var en af de videnskabelige forudsætninger for, at heden kunne opdyrkes eller tilplantes.

''Publiceret''