Tirsbæk Gods


Tirsbæk Gods, 1836. Ejeren var på det tidspunkt generalkrigskommissær Carl Frederik Becker. Maleri af J.F. Richardt.


Tirsbæk Gods o. 1905. Bygningerne var hvidkalkede indtil en restaurering i 1914-19.


Tirsbæk Gods o. 1980. Hovedbygningerne er opført o. 1550 og trappetårnet 1577.


Portræt af William Halling med tjener, 1775. Han havde efter giftermål i 1773 med Christine Linde de Lindenpalm, overtaget Tirsbæk Gods fra svigerfaderen Jørgen Hvas de Lindenpalm. Affotografering: Anna-Grete H. Andersen.


Folkehold, heste, traktorer og en landbrugsmaskine foran Tirsbæk Gods, 1954.


Tirsbæk Slot. Bygningerne var hvidkalkede indtil en restaurering i 1914-19. I dag fremtræder slottet med sine flotte røde teglsten. Vinteren 2009. Fotograf: Ib Meinhardt


Særpræget og smukt opbygget jernbanebro ved Tirsbæk Slot

Intro

Tirsbæk Gods' historie går formentlig tilbage til 1200-tallet. Den trefløjede hovedbygning med tårn og omgivet af en voldgrav kaldes ofte Tirsbæk Slot og er smukt beliggende på nordsiden af Vejle Fjord.

H.C. Andersen besøgte Tirsbæk Gods i juni 1830 i forbindelse med en Jyllandsrejse. I et brev til Edvard Collin 23. juni 1830 skriver han om besøget:
"om Onsdagen kjørte en Justitsraad Vaarsaae mig ud til Tiirsbæk (c: Thyras Bek, thi Grund-Stenene ere lagte af Thyra Dannebod), her boer en General Krigskommisair Bekker, hvis Bekjendskab jeg havde gjort paa Dampskibet, og som nu modtog mig med megen Forekommenhed, men det blev saa øsende en Regn, at vi slet ikke kom omkring i den deilige Skov der strækker sig langs Veile-Fjord, men jeg maatte lade mig nøie med at see Gaarden, der er ganske antik, med Vindelbroe og Grave, Skydehuller ved Porten og et stort Taarn med en Fangekjælder, hvor der endnu sat Jern-Ringe i Murene."