Tirpitz-stillingen, nordlig bunker


Den nordlige bunker i Tirpitz-stillingen. Museet for Varde By og Omegn


Nordlige bunker


Tirpitz-Stillingen - Rampen ved nordbunkeren, ca. 1945


Tirpitz-Stillingen - Den nordlige bunker, ca. 1946

Intro

Tirpitz-stillingen blev bygget i 1944 af den tyske besættelsesmagt som en del af Atlantvolden. Den nordlige skytsbunker i Tirpitz-stillingen skulle rumme to 38 cm kanoner.

Bunkeren

Bunkeren, der er en del af Tirpitz-stillingen, er lukket for offentligheden. Den sydlige bunker i stillingen, der hører under Museet for Varde By og Omegn, er dog åben for publikum (se Tirpitz-stillingen, sydlig bunker).

Uddrag af Vibeke Eberts ”Atlantvolden” (1992):

Allerede i 1943 havde den tyske marine ønsket sig et svært batteri i Esbjerg-området. På dette tidspunkt anså man netop kysten omkring og nord for Esbjerg helt op til Nymindegab som særligt udsat. Marinen havde hovedparten af forsvarsopgaverne ved Esbjerg med flakbatterier omkring selve byen og kystbatterier på Fanø. For at styrke dette forsvar ønskede man et 38 cm batteri placeret, så det kunne dække indsejlingen til Esbjerg. I Hanstholm var der allerede i 1941 blevet opstillet et 38 cm batteri, der sammen med et tilsvarende batteri ved Kristianssand i Norge skulle dække indsejlingen til Kattegat. Placeringen i Oksby blev valgt for at sikre størst mulig rækkevidde. Stillingen skulle bestå af de fire kanoner indbygget i to dobbelttårne, et ildledelsesanlæg og to større ammunitionsbunkere. Byggeriet gik i gang i august 1944 og efter planen skulle det samlede kompleks stå færdigt i efteråret 1945. Tyskernes kapitulation i maj 1945 betød imidlertid, at byggeriet aldrig blev fuldendt.