Tinghusgade


Besættelsen. Nogle af modstandsbevægelsens biler på Tinghusgade i Nørresundby. Ca. 1940-1945


Hjørnet af Vestergade - Tinghusgade.

Intro

Opkaldt efter Ting- og Arresthuset for Kjær Herred, der blev opført i kanten af byen mod åbne marker i 1847. Tinghuset fungerede som rådhus indtil 1937, da retsalen blev brugt som byrådsal. Arresten blev nedlagt i 1960erne.

Byggeskik og byudvikling, Viggo Petersen i Nørresundbys historie 1850-1970 Gadeskilt Sundbysaml., 2001