Tinghuset


Det gamle Tinghus, set fra syd.


Ældre foto af Tinghuset, Havnevej med villa "Beta" til højre i billedet.


Den gamle vandpumpe på tinghustorv.

Intro

Tinghuset blev opført i 1741 til brug for Fogeden og havde to arrestlokaler. Det blev nyopført i 1841, indrettet til ting- og arresthus, men solgt til privatbolig i 1876, da der blev bygget nyt Tinghus andetsteds i byen.

Brønden på Tinghustorvet blev opført i 1851, idet man i Sogneforstanderskabet mente: "At et Tinghus formentlig ikke burde mangle vand i sin umiddelbare nærhed".


Kongen besøgte Fanø den 24. juli 1842 og gæstede bl.a. Tinghuset, som han til minde om besøget gav et eksemplar af sin kroningsmedalje. Han skænkede ved samme lejlighed et orgel til Nordby Kirke.

Kilde:www.Mitfanoe.dk