Tinghuset


Tinghuset


Tinghuset


Tinghuset


Det borende X og bankboksen.


Fængselscelle

Intro

Det gamle Rådhus,- senere ting- og arresthus blev opført i 1838 efter tegninger af den københavnske arkitekt Jørgen Hansen Koch. Tinghuset var det første i denne nye stil, men blev inspiration til mange rådhuse i provinsen, der blev opført over hele kongeriget efter enevældens fald i 1848.

Den bastante og noget dystre bygning, der ligger i Algade nr 8, lige ud for Nytorv, blev opført og taget i brug i 1838, dels som rådhus for købstaden, dels som ting- og arresthus for Stevns og Faxe herreder. Står man på Nytorv og ser op mod facaden, får man et godt indtryk heraf; Den høje sokkel, der kræver en trappe op til den pompøse indgangsdør. Stueetagen, der indeholdt arresten og arrestforvarerens bolig. Førstesalen var forbeholdt rådhussalen og retslokalerne. Under det meget høje tag blev der indrettet et par sygestuer- en forløber for sygehuset. Et grundlovsforhør gennemført den 22. december 2006, blev den sidste retshandling foretaget i tinghuset. Få år senere i 2011 blev huset solgt til Realdania Byg, der herefter gik gang med at restaurere det historiske hus. Huset er i dag udlejet til Stevns Kommune og bruges af forskellige kulturinstitutioner.

I kælderen var der arrest, med 2 rum: Forrest "Borgerkælderen", hvor berusere og mindre forbrydere blev indsat og bagest "Tyvehullet" til de grovere overtrædere. Begge arrester var fugtige og uopvarmede. Bygningen var brøstfældig og nem at flygte fra. De bevarede tingbøger og rådhusprotokoller fortæller mangt og meget om datidens forhold, men selvsagt oftest fra livets skyggesider. Arresten blev senere kun brugt til varetægtsfængsling og blev endeligt lukket i 1961. "Det borende X" huserer i Store Heddinge. Fra omkring 1915 havde en legendarisk tyv drevet gæk med politiet i København. I april 1913 blev det Store Heddinge banks tur. Banken havde dengang til huse i Algade, hvor Cafe Algade nu ligger. Pengeskabet er nu forvandlet til et flot vinskab i Cafe Algade. Natbetjent Tornehøj. der havde vagt den nat, observerede en ældre Ford, der stod parkeret ved banens varehus og som forlod byen kl 04.30. Bilen vakte natbetjentens interesse, hvorfor han noterede bilnummeret i sin lommebog og videregav det til Københavns Politi. Dette viste sig snart at være et vigtigt bevis. Det lykkedes dog ikke "Det borende X", at bryde ind i Store Heddinge Banks nye speciel konstruerede pengeskab.

''Publiceret''

Stevns Lokalhistoriske Arkiv Bogen Kochs Tinghus i Store Heddinge, udgivet af realdania Byg 2013