Tinghede og Østerhede
Intro

Husmandsbrug, oprettet på stort, sammenhængende hedeområde i midten af 1950'erne. Udgør nogle af de sidste hedeopdyrkninger, der foregik i Danmark.