Tinggården


Tinggården. Tinggården

Intro

Tinggården er en tæt lav boligbebyggelse opført i Herfølge for Dansk Almennyttigt Boligselskab i 1978 af tegnestuen Vandkunsten efter en konkurrence i 1971. Bebyggelsen rummer cirka 90 boliger, der er delt op i mindre enklaver på hver 12-15 boliger med sit eget lille fælleshus...

Tinggården er en tæt lav boligbebyggelse opført i Herfølge for Dansk Almennyttigt Boligselskab i 1978 af tegnestuen Vandkunsten efter en konkurrence i 1971. Bebyggelsen rummer cirka 90 boliger, der er delt op i mindre enklaver på hver 12-15 boliger med sit eget lille fælleshus. Husene er på en-tre etager og samler sig i grupper om små, sluttede gadeforløb og torve. Bebyggelsen er meget varieret og billedrig med skiftende hushøjder, forskellige tagformer, forskudte facadelinier, karnapper og afvekslende facadebeklædninger af rødmalede brædder og vandskurede mursten. ''Ungdomsoprør og Emil fra Lønneberg'' Vandkunstens konkurrenceprojekt var fuldt af ungdomsoprørets visioner. Her var drømmen om integrerede og selvforsynende enheder med blandede boliger og arbejdspladser, om en uformel levevis med tæt kontakt til både fællesskabet og naturen. I praksis blev Tinggården mere traditionel - blandt andet på grund af regler for socialt boligbyggeri og kreditforeninger. Da konkurrenceprojektets sociale utopi ikke kunne realiseres, skabte Vandkunsten i stedet et billede på utopien. Det vakte stor debat. Tinggården blev beskyldt for at være uærlig, fordi træbeklædninger og mursten skjulte husenes betonelementer. De traditionelle og lidt nostalgiske motiver i den ’tilfældige’ selvbyggerstil, der nedladende blev kaldt Emil fra Lønneberg-arkitektur, var på den ene side en protest med 1960’ernes store, ensartede betonbebyggelser, men kritikkerne mente, den skjulte også de reelle levevilkår.