Ting- og arresthus


Ting-og Arresthuset

Intro

Det nye Ting- og arresthus blev bygget i 1875 af bygmester Hans Nielsen.

I 1897, da huset også skulle fungere som tvangsarbejderanstalt for Ribe Amt, blev det betydeligt udvidet efter tegning af arkitekt Jensen, Ribe.

Samtidig med, at det nye tinghus blev taget i brug, skulle arrestforvareren også være politibetjent,
så han blev forsynet med uniform.

Fra det nyopførte tinghus spejdede rettens håndhævere i tre år forgæves efter en synder, der kunne indvie arresten. Endelig - langt om længe - fandt man en matros, der var deserteret fra et Fanøskib
på vestkysten af Afrika. Han blev næsten i triumf båret til tinghuset, og efter udstået straf fejret med et "punch-gilde" på Fanø Krogård.

Kilde:wwwMitfanoe.dk