Tines hus


Tines hus med Viby Mølle i baggrunden. Foto : Eigil Nicolajsen.


Tines hus.


Tines hus. Landarbejderhus ved gadekæret. I 1970 i stærkt forfald.

Intro

Tines hus. Huset har sit navn efter en tidl. beboer.

Hus vest for Viby gadekær. 2001-2006 kaldet Det Lille Thehus. Jordløst landarbejderhus under Hverringe. Opført i perioden 1801-20. Selveje 1928. Moderniseret i 1972 og igen 2004.