Timgård


I sidste halvdel af 1500-tallet opførte slægten Gyldenstierne en firlænget borggård med to trappetårne og et voldanlæg. Resterne af den gamle renæssanceborg ligger nord for den nuværende hovedbygning, der er en lang, hvidkalket bygning i én etage.

Intro

Timgård var fra 1400-tallet ejet af slægten Gyldenstierne. Knud Pedersen Gyldenstierne blev dømt medskyldig i mordet på Christian 2.’s elskerinde Dyveke. Timgård blev i slægtens besiddelse indtil omkring 1650 og omkring 1800 blev også slægtens borggård nedrevet.

''Historien om Timgård'' Timgårds første veldokumenterede ejer var Erik Nielsen af slægten Gyldenstierne, der døde i 1449. Ligesom senere medlemmer af slægten, var han en indflydelsesrig adelsmand, der var både ridder og lensmand. Knud Pedersen Gyldenstierne overtog herregården i 1509 og blev senere fængslet, fordi han blev dømt medskyldig i Christian 2.’s (1481-1559) elskerinde Dyvekes død. Han blev dog senere frigivet, og efter Christian 2. regeringstid blev han yderligere udpeget som lensmand af den nye konge Frederik 1. (1471-1533) I 1651 gjorde en række kreditorer udlæg i Timgård, og efter overtagelsen solgte de herregården til Mogens Sehested. Han stammede fra spindesiden af slægten Gyldenstierne, og familien Sehested ejede Timgård de næste 100 år indtil den sidste ejer af den gamle adelsfamilie solgte herregården i 1756. I slutningen af 1700-tallet var Timgård ejet af en række borgerlige ejere, som fx bondesønnen Søren Tang, men efter hans død endte Timgård i hænderne på Hans Jakob Lindahl. Han solgte fæstegårdene fra, udstykkede hovedgården og solgte til sidst også hovedparcellen omkring 1803. I 1840 købte Andreas Carl Koefoed den tidligere herregård, og også han solgte yderligere parceller fra hovedgården inden han solgte den. ''Markante ejere'' 1409-1449: Erik Nielsen Gyldenstierne 1509-1559: Knud Pedersen Gyldenstierne ca. 1651-1657: Mogen Sehested 1798-1803: Hans Jakob Lindahl Læs mere om Timgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/timgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Tidligere bestod hovedbygningen af en firfløjet borggård i renæssancestil opført i kampesten med to trappetårne. Knud Pedersen Gyldenstierne menes at have påbegyndt opførelsen af bygningen i midten af 1500-tallet, mens Peder Gyldenstierne færdiggjorde bygningsværket omkring 1590. Søren Tang restaurerede hele anlægget i 1786, men omkring år 1800 nedbrød Hans Jakob Lindahl borggården og opførte en ny og mindre hovedbygning, der lå placeret hvor ladegården tidligere lå. Hovedbygningen er endnu i dag placeret samme sted og er en beskeden, hvidkalket hovedbygning i én etage. ''Omgivelser'' Nord for den nuværende hovedbygning kan man se resterne af den tidligere firesidede borgplads med et omkringliggende voldsted. Øst for Timgård ligger landsbyen Tim, hvor Mogens Sehested i 1654 opførte et epitafium i kirken efter Knud Gyldenstierne, der døde i 1636. ''Bygninger og gods'' Ca. 1550-1590: Det ældste Timgård opført. 1786: Restaurering af hovedbygning Ca. 1800: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Tim Kirkevej 13, 6980 Tim Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Hind herred, Tim sogn Ejer: Hans Erik Danielsen (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 70ha, eng 30ha, skov 2ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygning er vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Timgård is a manor located in western Jutland, which was owned by the Danish noble family Gyldenstierne between 15th and 17th century. Many members of the family were highly ranked and influential noblemen for instance Knud Pedersen Gyldenstierne, who was convicted for the killing of king Christian 2.’s (1481-1559) mistress. Timgård was owned by the noble families Gyldenstierne and Sehested until the mid-18th century, when it passed to middle-class owners. Around 1800 Hans Jakob Lindahl tore down the family Gyldenstierne’s old renaissance manor and erected a more modest building. The estate was abolished and the fields and farms were parceled out.

''Publiceret''