Tillitse runesten


Tillitse Runesten forsiden


Tillitse runesten venstre side


Tillitse runesten bagsiden


Tillitse runesten højre side

Intro

Tillitse runestenen står på kirkegården ved Tillitse kirke lige indenfor porten.

Runestenen blev fundet af Worm i 1652 og var dengang indmuret i kirkegårdsmuren, men var anbragt således, at man kunne se alle runerne.

Senere blev stenen indmuret i våbenhusets ydre vestre hjørne, således at bagsiden og den ene kant blev skjult.
I 1856 blev våbenhuset nedrevet og stenen anbragt på sin nuværende plads på kirkegården lige indenfor porten.

Stenen er af grovkornet rødlig granit, godt 1,25 m høj og ca. 0,75 m bred.

Runestenen har følgende indskrift indskrift:
Eskel Sulkesøn lod rejse
denne sten efter sig selv
Evig vil stande medens stenen lever
hvad her i runer Eskel risted
Krist hjælpe hans sjæl
og den hellige Mikael
Toke risted disse runer
efter Tore sin stedmoder en god kone

Runeforskere mener, at stenen stammer fra tiden omkring 1070-1085