Tilegade i Nakskov


Tilegade set mod Nygade.


Tilegade 34-32-30


Hjørne ejendommen, Tilegade 49


Tilegade 7 (billedenr. B3249)


Tilegade, gamle huse (billedenr. B2400)


Tilegade mod Nygade


Smede museum lå her, men er lukket da bygningen er i fare for nedstyrtning.


Tilegade 2017


Tilegade mod Axeltorv.


Tilegade mod Nygade

Intro

Tilegade fører fra Axeltorv/Præstestræde til byens oprindelige voldanlæg (nuværende Jernbanegade) - gaden krydses af Hollændergade/Kattesundet. På hjørnet af Axeltorv og Tilegade ligger byens rådhus

Tilegade er oprindelig byens hovedstrøg, hvor gaden var indfaldsvej fra oplandet ind til torvet. Gaden fik navnet Tilegade, fordi gaden havde en slags træbrolægning, kaldet for tile (en forvanskning af det gammelt ord tilje, som betyder plankegulv).

I forbindelse med fæstningsbyggeriet i 1539 blev der bl.a.opført en muret portbygning på det sted hvor Tilegade, Hollændergade og Kattesundet mødes - den hed Tilegades Port. 1709 blev Tilegades porttårn revet ned, og sandsynligvis erstattet af bomme. Gaden har en del gavlhuse fra midten af forrige århundrede og baghuset til Tilegade nr. 25 er et af Nakskovs ældste bindingsværkshuse fra begyndelsen af 1600-tallet.
På hjørnet af Præstestræde og Tilegade lå den kendte restaurant "Landsbyen" også kaldet "Jydepotten".
I 1842 flyttede Borgerskolen fra den gamle latinskole ind i gården hos købmand Wulfeldts i nr. 28 og på første sal fik de tre klasselokaler. Det var her Gustav Wied gik i skole. Siden 1979 har der været cykelhandel.

I Tilegade 9 var der omkring 1900 offentligt bibliotek, med en bogbestand på 3000 bind.
Nr. 26 i Tilegade - her lå Helbecks hus indtil maj 1659, hvor svenskerne skød det i grus under deres angreb på Nakskov. Først i 1716 opførte Joacim Burserum et kornmagasin på tomten. I sidste halvdel af 1800 blev bygningerne omdannet til beboelse og borgmesterkontor. Borgmestrene Brücker, Karberg, Hoskiær og Kirk har alle boet i huset, hvor der også var borgmesterkontor indtil 1914.