Tibirke Bakker


Tibirke Bakker træer. Sampillet med naturen har været vigtigt, derfor går husene i et med med naturen

Intro

I 1916 fik Tibirke Bakker Danmarks første udstykningsplan for et sommerhusområde. Lyngbakkerne tiltrak i begyndelsen af det 19. århundrede billedkunstnere, forfattere og velhavere. Tidens kendte arkitekter som Mogens Clemmensen, Mogens Lassen, Ivar Bentsen og Vilhelm Lauritzen tegnede sommerhuse...

I 1916 fik Tibirke Bakker Danmarks første udstykningsplan for et sommerhusområde. Lyngbakkerne tiltrak i begyndelsen af det 19. århundrede billedkunstnere, forfattere og velhavere. Tidens kendte arkitekter som Mogens Clemmensen, Mogens Lassen, Ivar Bentsen og Vilhelm Lauritzen tegnede sommerhuse. Arkitekten Ejnar Dyggve og hans hustru Ingrid har tegnet et betydeligt antal huse i bakkerne. Ejner Dyggve stod også bag udstykningsplanen. Den skulle sikre, at bebyggelsen ikke blev så tæt, at oplevelsen af at være i naturen blev forringet. Det måtte kun opføres et hus for hver tønde land. ''Snob Hills '' De bedst beliggende sommerhuse i Tibirke Bakker koster nu helt op til 20 millioner kroner. Bebyggelsen blev startet af velhavere og må stadig siges at have denne kategori af danskere som målgruppe. Den kulturradikale forfatter og arkitekt Poul Henningsen kaldte allerede i 1928 området for ”Snob Hills”. De attraktive sommerhuse kommer sjældent til salg på det åbne marked. De går i høj grad i arv. Årsagen til de meget høje salgspriser på husene i Tibirke Bakker er dels landskabsplanen fra 1916, der har fastholdt samspillet med naturen. Men det har også betydning, at det er datidens kendte arkitekter, der har tegnet husene og at en række kendte danskere har haft hus i området.